LINKS

Archieven en bibliotheken    Componisten    Instellingen en organisaties    Overig

 

Archieven en bibliotheken

Bibliotheek Leeuwarden
Openbare bibliotheek met een grote muziekafdeling

Frysk Muzyk Argyf
Archief voor muziek van Friese componisten

Nederlands Muziek Instituut
Het Nederlands Muziek Instituut is de centrale
bewaarplaats voor het muzikale erfgoed van Nederland

Componisten

Ed de Boer (1957)

Jetse Bremer (1959)

Lowell Dijkstra (1952)

Paulus Folkertsma (1901-1972)

Jacob de Haan (1959)

Jelle Hogenhuis (1954)

Martin Pals (1964)

Auke Pol (1959)

Feike van Tuinen (1961)

Gerben van der Veen (1956)

Anne Vogel (1930-2006)

Instellingen en organisaties

Buma-Stemra
belangenbehartiging van muziekauteurs in Nederland

Donemus
Uitgeverij en informatiecentrum hedendaagse
Nederlandse muziek

Geneco
Genootschap Nederlandse Componisten

Stichting RIXT
Stichting RIXT stelt zich ten doel opera en muziektheaterwerken te initiŽren en te produceren. De producties dienen een Fries element te bevatten. Dit element kan liggen in het onderwerp, bij de makers of in het gebruik van de Friese taal.

Overig

Startpagina componisten

Kunst en Wetenschap
Kunst en Wetenschap is een vier maal per jaar verschijnend onafhankelijk tijdschrift met ondermeer informatie over het compositorische werk van Pieter Bakker.