CONTACT

Fryskekomponisten.nl is een initiatief van de Musikologyske Wurkgroep van de Fryske Akademy en van het Frysk Muzyk Argyf van Stichting Bibliotheken Midden-Fryslân.

Voor informatie over de Musikologyske Wurkgroep en de werkgroep Fryske Komponisten kunt u contact opnemen met het secretariaat:
B. Oosterhaven
Doelestraat 8
Postbus 54
8900 AB Leeuwarden
telefoon: 058-2131414
e-mail

Voor informatie over het Frysk Muzyk Argyf kunt u contact opnemen met de beheerder:
drs. H.P. Algra
Postbus 2556
8901 AB  Leeuwarden
telefoon: 058-2347777
e-mail

Voor opmerkingen met betrekking tot deze website kunt u contact opnemen met de webmaster