V

Derk van der Veen (1972)
Gerben van der Veen (1956)
Sjoerd van der Veen (1952)
Jan Veninga (1931-2007)
Bouke Annes Visser (1885-1957)
Anne Vogel (1930-2006)
Jaques Vredeman (ca. 1558-1621)

Derk van der Veen

Derk van der Veen werd op 15 februari 1972 geboren te Dokkum

Opleiding
Derk van der Veen volgde zijn conservatoriumopleidingen in respectievelijk Rotterdam en Zwolle. Tijdens zijn studie in Zwolle volgde hij een korte studie aan de Music Academy in Praag bij prof. Stepan Rak. Na het behalen van zijn diploma in Nederland volgde hij, eveneens bij Rak, een specialisatiecursus eigentijdse Tsjechische muziek waarvoor hij in 1996 een beurs kreeg.

Activiteiten
In 1995-1996 speelde hij in de Zwitsers-Nederlandse theatergroep Theatre Espace waarvoor hij ook componeerde. In 2002 volgde een samenwerking met de Zwitserse theatergroep Mimescope waarbij, in samenwerking met de universiteit van Geneve, wetenschap door middel van theater naar het grote publiek werd gebracht. Derk van der Veen is momenteel werkzaam aan het Centrum voor de Kunsten Sneek en als privédocent akoestisch gitaar. Daarnaast is hij actief als concertorganisator, als lid van het ENCUENTRO Mulititimbre Guitar Quartet, waarvoor hij ook muziek schrijft en arrangeert.

Composities
Van der Veens oeuvre omvat kamermuziek, orkestwerk, en solorepertoire in uiteenlopende stijlen.

Compact discs
- Mychenka Suite (Mychenka Kwartet, 1996)
- Engelenhaar (muziek van Foppe Jacobi en Derk van der Veen, 1997),
- Aprozo (Saskia Rozeveld, viool en Derk van der Veen, gitaar, 1999),
- The Eagle Flies Alone (ENCUENTRO Multitimbre Guitar Quartet, 2007)
Deze cd's zijn in eigen beheer uitgegeven.

Website
www.petrucci.nl

Naar boven

 

Gerben van der Veen

Gerben van der Veen werd op 10 september 1956 geboren te Heeg.

Opleiding
Gerben van der Veen studeerde aan de toenmalige MPA te Leeuwarden; hij studeerde in 1979 af voor orgel bij Piet Post en koordirectie bij Jan Veninga. Hij vervolgde op diverse terreinen zijn studie o.a. bij Jan Eelkema.

Activiteiten
Als dirigent was hij actief bij onder meer de COV te Franeker, de Leeuwarder Cantorij, de Martinicantorij te Sneek en samen met zijn broer Sjoerd van der Veen als muzikale leiders bij vocaal ensemble Meldije. Momenteel dirigeert Gerben van der Veen de COV te Heerenveen, Kamerkoor Cigale te Meppel en kamerkoor Capella '92 hetgeen hij zelf in 1992 oprichtte. Hij werkt tevens als redacteur bij muziekuitgeverij Intrada en is in de koorwereld een graag gezien jurylid. Verder is hij als docent verbonden aan het centrum voor de kunsten a7 te Heerenveen waar hij ondermeer bij de dirigentenopleiding betrokken is.

Composities
Hoewel zijn oeuvre niet groot is, heeft Gerben van der Veen zich altijd aangetrokken gevoeld tot het componeren. Zo schreef hij in zijn studententijd zo'n 15 koorliederen op teksten van de grote Friese dichter Fedde Schurer. In de jaren daarna componeerde hij verschillende koorwerken die bij uitgeverij Intrada zijn uitgegeven. Voor de stichting Codice e Musica schreef Gerben van der Veen twee motetten op teksten uit het evangelie van Thomas bewerkt door respectievelijk prof. G.Quispel en drs. J.Slavenburg. Het meest recente werk is: O Magnum Mysterium. Momenteel werkt Gerben van der Veen aan een requiem voor koor, harmonium, slagwerk, harp en fluit. Dit werk zal 4 mei 2007 worden uitgevoerd.

Compact discs
Mingeling (ITD 9702.3)

Website
www.gerbenvanderveen.nl

Klik hier voor een tweetal artikelen over Luceat eis  van Gerben van der Veen

Naar boven

 

Sjoerd van der Veen

Sjoerd van der Veen werd op 8 april 1952 geboren in Osingahuizen.

Opleiding
Hij studeerde AMV, Schoolmuziek en Koordirectie aan de Muziek Pedagogische Academie te Leeuwarden. Daarnaast studeerde hij Theologie (akte 2e graads).

Activiteiten
Gedurende vele jaren werkte hij als muziekconsulent voor het basisonderwijs in gemeente Opsterland en als docent AMV aan de muziekschool voor Sneek en omstreken. Sinds 2003 is hij werkzaam als muziekdocent aan de pabo van de Christelijke Hogeschool Nederland in Leeuwarden. Als koordirigent was hij actief bij diverse koren in Fryslân. Samen met zijn broer Gerben van der Veen gaf hij leiding aan vocaal ensemble Meldije. Sinds 1999 is hij dirigent van de Martens Cantorij in Scharnegoutum.

Composities
Sjoerd van der Veen componeert voornamelijk koorwerken, kinderliederen, liedbewerkingen en theaterstukken voor diverse bezettingen.

Naar boven

 

Jan Veninga

Jan Veninga werd op 10 juni 1931 geboren te Oosthem; hij overleed op 7 november 2007 te Leeuwarden.

Opleiding
Jan Veninga studeerde aan het Utrechts Conservatorium bij Stoffel van Viegen (orgel) en Kees van Baaren (koordirectie en compositie). Daarna studeerde hij klavecimbel bij Ton Koopman. In 1966 deed hij staatsexamen orgel bij Cor Kee.

Activiteiten
In 1961 werd hij benoemd tot cantororganist aan de Opstandingskerk te Leeuwarden. Omstreeks diezelfde tijd volgde een benoeming tot muziekdocent aan de Christelijke Kweekschool Marienburg. Met studenten van die school vormde hij een koor dat later de naam “Leeuwarder Cantorij” zou krijgen. Tot 1988 bleef hij als dirigent aan dat koor verbonden. Ook was hij dirigent van de Bonifatiuscantorij te Dokkum (1977-1991), De Leeuwarder Bachvereniging (1980-1985) en het Mingd Koar Grou (1986-2000).
Van 1966 tot 1989 was hij hoofdvakdocent koordirectie aan de Muziekpedagogische akademie (later Conservatorium voor muziek en muziekpedagodiek) te Leeuwarden. Daarnaast was hij actief als continuospeler (ondermeer als vaste klavecinist van het Frysk Orkest) en docent bij de koordirectieopleidingen van de Samenwerkende Nederlandse Korenorganisaties SNK.

Composities
Jan Veninga schreef voornamelijk koormuziek in een fris eigentijds en aansprekend idioom. Zo schreef hij voor het Mingd Koar Grou verschillende Friese volksliedbewerkingen. Enkele daarvan zijn te beluisteren op de cd "Klanken fan Fryske grûn". Ook maakte hij vele zettingen voor gezangen uit het Liedboek voor de Kerken. Zijn grote belangstelling voor Scandinavië en de Scandinavische muziek resulteerde in enkele fraaie volksliedzettingen waarvan het Finse Tuutulaulu met name moet worden genoemd. De bundel "Ik bin jim sjonger; Fedde Schurer, dichter fan it liet" (Leeuwarden, 1998) bevat een tweetal werken van zijn hand: Ferlieding en Lit myn folk gean. In 2001 publiceerde Intrada Muziekuitgave "Liber Amicorum, Liber Musicorum Jan Veninga", een bundel met koorwerken, gecomponeerd door oud-studenten, collega’s en vrienden van Jan Veninga, aangeboden namens de Friese koorwereld ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag. In deze bundel is zijn Liet yn de krystnacht opgenomen.

Compact discs
- Klanken fan Fryske grûn (Frigram FGCD 536)
- Mingeling (ITD 9702.3)

Klik hier voor een In Memoriam Jan Veninga, geschreven door Theo Jellema

Naar boven

 

Bouke Annes Visser

Bouke Annes Visser werd geboren te Heeg op 5 april 1885 en overleed in Rome op 17 november 1957.

Opleiding
Het is niet bekend van wie Visser zijn opleiding ontving. Mogelijk heeft Paul Gaillard uit Sneek daar een rol in gespeeld.

Activiteiten
Aanvankelijk werkte Visser in de palinghandel maar in 1920 vertrok hij naar Werder bij Potsdam waar hij een modelboerderij opzette. Ook werkte hij daar als journalist voor twee Nederlandse kranten.

Composities
Tussen 1920 en 1930 schreef hij ruim 30 liederen op plat- en hoogduitse teksten. Een gedeelte daarvan werd in 4 delen uitgegeven door Kistner & Siegler te Leipzig. In 1996 publiceerde dr. Bernard Smilde bij de Fryske Akademy voor het eerst een uitgave met alle 32 sololiederen van Bouke Annes Visser, de bundel De Ton in min Hart/De toan yn myn hert
Bouke Annes Visser was een goed vakman. Zijn liederen zijn gaaf van structuur en solide van uitwerking. De sfeer van de gedichten die hij toonzet (teksten van ondermeer Klaus Groth, Nikolaus Lenau, Heinrich Heine en Ed. Mörike) is goed getroffen. Zijn idioom is romantisch, soms enigszins impressionistisch.

Naar boven

 

Anne Vogel

Anne Vogel werd op 16 juli 1930 geboren te Tzum. Hij overleed op 13 september 2006 te Lippenhuizen.

Opleiding
Tussen zijn elfde en twintigste jaar kreeg Anne Vogel orgelles en harmonieleer van de Franker musicus Yme Visser. Ook volgde hij een cursus voor amateurdirigenten onder auspiciën van De Fryske Kultuerrie die gegeven werd door de Leeuwarder musicus Rients Beintema. Onder leiding van Henk Broekstra (piano en theoretische vakken) werd hij opgeleid voor het Staatsdiploma Piano. Op 17-jarige leeftijd begon hij met componeren. Hierin werd hij gevormd door één van de belangrijkste Nederlandse componisten uit de 20-ste eeuw: Hans Kox. Zijn belangrijkste voorbeelden waren Bach, Brahms, Debussy, Bartòk en Britten.

Activiteiten
Anne Vogel werkte als leraar piano en theoretische vakken aan de muziekschool in Drachten en aan de Opsterlandse muziekschool. Daarnaast was hij werkzaam als koordirigent en cantororganist bij N.H.-kerk te Gorredijk. Hij gaf luistercursussen, dirigeerde het Regionale Koor van “Jeugd en Muziek" en werd muzikaal adviseur van de afdeling “Jeugd en Muziek Opsterland". Twintig jaar lang (1971-1991) dirigeerde hij het Opsterlands Strijkersensemble, dat verschillende van zijn composities heeft gespeeld.

Composities
De genres waarin hij componeert, illustreren zijn veelzijdigheid: hij schrijft vocale en instrumentale werken, kerkmuziek, geestelijke koorwerken, blaasmuziek, klassieke en moderne pianostukken en werk voor symfonische bezetting. Helaas is van deze muziek, die wel af en toe wordt uitgevoerd, nog maar weinig in druk verschenen. In de liederenbundel “Sjongenderwize” (1996) zijn vier liederen van zijn hand opgenomen. Verder verscheen een bundel met korte pianowerken en een bundeltje quatre-mainsstukken voor kinderen.
Het is niet eenvoudig Vogels muziektaal te omschrijven. Hij heeft beslist een eigen geluid zonder dat je hem in een hokje kunt plaatsen of er een etiketje op kunt plakken. Zijn werk is goed gestructureerd, maar hij bindt zich niet slaafs aan een vooropgezet schema; het verloop is niet altijd zoals je zou verwachten. Soms is het van een Mozartiaanse zuinigheid en net als bij Bartòk eindigt een stuk vaak 5 maten vroeger dan je had gedacht. Hij raakt soms gevoelige snaren, maar zonder een zweem van sentimentaliteit.

Compact disc
Kamermuziek Anne Vogel (Finketoutsje 001)

Website
www.annevogel.nl

Naar boven

 

Jaques Vredeman

Jaques Vredeman werd in 1558 of 1559 geboren, vermoedelijk te Mechelen; hij overleed te Leeuwarden in 1621.

Opleiding
Het is niet bekend bij wie hij zijn opleiding genoot. Niets bevestigt concreet zijn Mechelse geboorte maar wanneer dit vermoeden juist is, kan hij wellicht worden geïdentificeerd met de Mechelse koorknaap Jacus Vreedman die van 1575 tot 1577 in de Sint-Romboutskerk dienst deed. In de meest recente literatuur wordt ervan uitgegaan dat hij een zoon was van de componist Sebastiaan Vredeman (Mechelen ca. 1530-ca. 1600 Leiden) en het ligt dan voor de hand te veronderstellen dat ook hij een rol heeft gespeeld in Jaques’ muzikale opvoeding.

Werkzaamheden
In 1589 werd Jaques Vredeman ingeschreven als burger van Leeuwarden. Hij werd er leider van het plaatselijke collegium musicum, muziekleraar aan de latijnse school en voorzanger in de Jacobijner kerk.

Composities
Vier publicaties, gespreid over bijna twintig jaar, van 1602 tot 1621, vatten het bewaard gebleven compositorisch en muziektheoretisch werk van Jaques Vredeman samen. De eerste heeft als titel Musica miscella, cioè Mescolanza di madrigali, canzoni e villanelle in lingua frisica à quattro e cinque voci en is in 1602 door Julius van den Rade in Franeker uitgegeven. Het is een bundel met madrigalen op Italiaanse teksten, chansons op Franse teksten en -wat bijzonder is- villanellen op Friese teksten. Helaas zijn niet alle stemmen bewaard gebleven: het Alto-stemboek ontbreekt.
Vijf vierstemmige stukken van Jaques Vredeman -vier op Nederlandse, één op Franse tekst- staan in een verzamelbundel die in 1608 in Amsterdam verscheen onder de titel Livre septième des chansons vulgaires de diverses auteurs a quatre parties, convenables et utiles à la jeunesse. Uitgever was Cornelis Claesz in Amsterdam. Van deze bundel zijn de Contratenor, Tenor en Bassus bewaard gebleven; de Superius is verloren gegaan. Tien jaar na het Livre septième verscheen een inleiding tot de muziektheorie, door Vredeman geschreven, onder de titel Isagoge musicae, dat is Corte, perfecte en grondighe instructie van de principale musijcke en uitgegeven in Leeuwarden door Abraham van den Rade (1618). Tenslotte was Jaques Vredeman als muzikaal redacteur betrokken bij de publicatie van het liedboek De Friesche lust-hof van Jan Janszoon Starter dat in 1621 in Amsterdam bij Dirck Pieterszoon Voscuyl het licht zag. Vredeman verzorgde de melodienotaties bij een groot aantal liederen. Meestal gaat het om gangbare melodieën, maar in een enkel geval zijn er verder onbekende melodieën zonder wijsaanduiding, die dus wel van de hand van Vredeman zouden kunnen zijn. Zekerheid is hier niet te geven. Een Leeuwarder inventaris uit de eerste helft van de 17e eeuw vermeldt nog enkele werken van Vredeman, zeker of vermoedelijk in handschrift: “Villotte alla Napolitana a 4 voci geschreven” en “Bruloftslieden in bont papier met 4en”. deze werken zijn thans geheel onbekend.
De meerstemmige composities volgen de stijl van de tijd.

Klik hier voor een uitgebreid artikel over de familie Vredeman

Naar boven