P

Jan Paardekoper (1875-1931)
Martin Pals (1964)

Auke Pol (1959)
Rynoldus Popma van Oevering (1692-1781)

Piet Post (1919-1979)
Hoite Pruiksma (1958)

Jan Paardekoper

Jan Paardekoper werd geboren op 10 oktober 1875 te Purmerend; hij overleed te Leeuwarden op 14 februari 1931.

Opleiding
Jan Paardekoper kreeg zijn opleiding als pianist en organist van Jacob Kwast in Purmerend. Later studeerde hij aan het Amsterdams conservatorium.

Activiteiten
Van 1894 tot 1913 werkte hij in Purmerend en omstreken als pianist, organist en dirigent van koren en korpsen. In 1913 kwam hij naar Leeuwarden waar hij benoemd werd tot dirigent van het “Stedelijk Muziekkorps”en toonkunstkoor Concordia. Onder zijn leiding werd het Stedelijk Muziekkorps van harmonieorkest omgevormd en uitgebreid tot een symfonisch ensemble: het Symphonie Orkest Leeuwarden (S.O.L.). Als organist van de Grote of Jacobijnerkerk vatte hij de traditie van de geregelde orgelbespelingen weer op.

Composities
Paardekoper componeerde orgelwerken, liederen en koorwerken. Zijn cantates Laatste zonnestraal en Lentenachtfantasie genoten in kringen van amateurkoren nogal bekendheid.

Naar boven
 

Martin Pals

Martin Pals werd op 24 mei 1964 geboren te Leeuwarden.

Opleiding
Hij kreeg gitaarlessen van Klaas de Jong en later luitlessen van Lex van Sante. Als componist is hij autodidact.

Activiteiten
Hij begon als gitarist in punkbands, was actief in de experimentele muziek, schreef muziek voor enkele theaterproducties en componeerde voor gitaar en zang. Sinds 2002 componeert hij voor luit.

Composities
Martin Pals componeerde 12 suites voor luit. Daarnaast componeerde hij Nederlandstalige liederen op teksten van o.a. Guido Gezelle, Dante en Novalis en Engelstalige liederen op teksten van o.a. W. Longfellow. Zijn werken zijn geschreven in een gematigd modern idioom.

Compact discs
Suites for Lute (privé-uitgave, niet voor handelsdoeleinden)

Website
www.martinpals.nl

Naar boven
 

Auke Pol

Auke Pol werd op 30 juni 1959 in St. Nicolaasga geboren.

Opleiding
Hij studeerde van 1975-1980 orgel bij Jan Jongepier aan de toenmalige Muziek Pedagogische Akademie te Leeuwarden. Tevens volgde hij theorie- en compositielessen bij Johan de With, Jan Masséus en Koos Terpstra. Van 1982-1984 studeerde hij aan het Conservatorium van Alkmaar elektronisch orgel en toetsen lichte muziek bij Peter Rijs.

Activiteiten
Auke Pol is sinds 1980 op diverse muziekscholen actief geweest als docent, waarbij ontwikkeling van methodiek voor lichte muziek voorop heeft gestaan. Sinds 1985 is hij werkzaam als docent keyboard en coach popband bij het Muziekcentrum Op Maat in Schiedam e.o.

Composities
Auke Pol componeerde vanaf 1980 werk voor diverse bezettingen. Tot 1984 is dit werk met een serieel karakter. Daarna componeerde hij Pol muziek waarbij grotere bruikbaarheid en een betere communicatie met het publiek voorop staan zoals muziek voor popbands, theater-, dans- en videoproducties.

Publicaties
Voorts heeft Auke Pol een uitgebreide keyboardmethode ontwikkeld en uitgegeven, die in de afgelopen 10 jaar in heel Nederland is ingevoerd.

Website
www.polformusic.nl

Naar boven

 

Rynoldus Popma van Oevering

Rynoldus Popma van Oevering werd op 6 januari 1692 te Wergea (Warga) gedoopt en dus kort daarvoor geboren; hij overleed op 3 november 1781 te Leeuwarden.

Opleiding
Het is niet bekend bij wie hij zijn muziekopleiding genoot maar het is aannemelijk dat zijn vader Georgius Oevering die schoolmeester en organist was te Wergea en in 1706 als zodanig in Sneek werd benoemd daar een rol in heeft gespeeld.

Activiteiten
Rynoldus Popma van Oevering werd op 16 september 1712 organist van de Galileeërkerk te Leeuwarden en enkele maanden later, op 26 februari 1713 organist van de Grote of Jacobijnerkerk aldaar. Hij bleef organist tot 1741. Daarnaast was hij ook klokkenist tot 1757. Later was hij kerkvoogd van Warga maar bleef te Leeuwarden wonen waar hij in 1779 een huis kocht in de St. Jacobsstraat. Op 2 juni 1724 werd hem opgedragen om in Holland of een andere provincie “sigh nauwkeurigh te informeren na de nieuwste soort en modellen van orgelen, en de beste meesters om te maken, mitsgaders de prijzen”. Resultaat daarvan was het door Christian Müller vervaardigde orgel dat op 19 maart 1727 werd ingewijd door ondermeer Popma van Oevering.

Composities
Popma van Oevering wordt genoemd als componist van een psalmboek en van VI suittes voort’ Clavier op. 1. Dit laatste werk werd uitgegeven bij Estienne Roger te Amsterdam. In de Koninklijke Bibliotheek te Brussel bevindt zich een zeer goed geconserveerd exemplaar van deze druk. Het werk is opgedragen aan Maria Louise en niet gedateerd. Gezien de opdracht van het werk, waaruit blijkt dat Johan Willem Friso tijdens de uitgave van het werk nog leefde, moet het werk rond 1710 zijn verschenen want Johan Willem Friso is in 1711 verdronken bij Moerdijk. Popma van Oevering moet dus al op 18-jarige leeftijd met dit werk voor het voetlicht zijn verschenen. Als proeve van bekwaamheid in het componeren mag het werk zeker geslaagd worden genoemd. Het is gaaf van vorm, zuiver van zetkunst en goed van dansvormtypering. Een van de fraaiste werken in deze verzameling is de Vijfde Suite. De muziek is een duidelijke synthese van de Franse en de Italiaanse stijl. De op Franse leest geschoeide Ouverture wordt gevolgd door een eerder Italiaanse Allamanda. Na de eveneens Italiaans getinte Corrente, Sarabanda en een canonisch aangelegde Gavotta (onwillekeurig denkt men hier vooruit aan Bachs gavotte in diens Franse Suite in Es) volgt een Frans Rondeau en een opmerkelijke fugatische Giga waarin het openingsmotief ook in omgekeerde vorm wordt gebruikt. De geavanceerdheid van deze “goûts réunis” in combinatie met de aandacht voor imitatietechnieken moge blijken uit de gelijktijdigheid van de direct vergelijkbare experimenten van Popma’s tijdgenoot Pieter Bustijn, wiens suites met preludes ook rond 1710 bij Roger in Amsterdam werden gepubliceerd en waarvan Johann Sebastian Bach enkele jaren later gebruik maakt in ondermeer zijn Engelse Suites.

Compact discs
Vorstelijke Muziek (De Haske Classical DHR 16.013-3)
Een glimp van de hemel (Boeijenga)

Naar boven

 

Piet Post

Piet Post werd op 8 april 1919 te Amsterdam geboren. Hij overleed op 15 december 1979 te Leeuwarden.

Opleiding
Piet Post bleek al op jonge leeftijd zo geboeid door het kerkorgel dat zijn ouders besloten een harmonium aan te schaffen en hem lessen te laten volgen. In 1939 ging hij naar het Amsterdams conservatorium waar hij les kreeg van Jacob Bijster en Anthon van der Horst.

Activiteiten
Tijdens zijn studie was hij organist in Amstelveen en Weesp. Ook werkte hij als koordirigent. In 1948 kwam hij bij de NCRV terecht als samensteller van een druk beluisterd programma met lichte muziek. Maar kennelijk kroop het bloed waar het niet gaan kon en werd hij een jaar later organist van de Grote of Onze Lieve Vrouwekerk te Breda. Weer een jaar later volgde hij George Stam op als cantororganist van de Grote Kerk te Leeuwarden en dirigent van Toonkunstkoor Concordia. Later werd hij ook nog dirigent van diverse kerk- en schoolkoren en de Leeuwarder Bachvereniging. Daarnaast was hij docent aan de kweekschool Mariënburg en sinds 1970 aan het Gemeentelijk Muziekinstituut en de Muziekpedagogische Academie.

Composities
Piet Post schreef orgelwerken, koorwerken, sololiederen, werken voor diverse solo-instrumenten, werken voor carillon en werken voor (strijk)orkest. Zijn muziek wordt gekenmerkt door een gematigd moderne stijl. Het idioom dat hij gebruikte omschreef hij zelf als ‘Niet modern, in ieder geval niet experimenteel. Ik schilder graag en geef de inhoud van het lied in klankkleuren weer. Je zou kunnen zeggen een impressionist…Ja, dat werken met kleuren, prachtig!’.

Klik hier voor een uitgebreid artikel over Piet Post.

Naar boven

 

Hoite Pruiksma

Hoite Pruiksma werd in 1958 geboren te Workum

Opleiding
Hij studeerde orgel en koordirectie aan het conservatorium in Leeuwarden en vervolgde zijn studie aan het Amsterdams Conservatorium voor koor- en orkestdirectie bij o.a. Joop van Zon.

Activiteiten
Hoite Pruiksma dirigeerde verschillende Nederlandse koorformaties, vooral in de drie noordelijke provincies, waaronder het Leeuwarder Kamerkoor en het Noord-Nederlands Concertkoor. Ook werkte hij een aantal keren als repetitor bij het Groot Omroepkoor. Als koordirectiedocent was hij enige tijd verbonden aan het conservatorium van Tilburg.
Op dit moment is hij dirigent/artistiek leider van het NSKK (Noordelijke Stichting voor Koorzang en Koorscholing), en in dat kader muzikaal leider van het beroepskoor Capella Frisiae en het Noordkoor (grootkoor voor gevorderde amateur-zangers). Als programmeur/initiator en dirigent was hij betrokken bij meerdere muzikale voorstellingen en concerten op bijzondere locaties, zoals het operaspektakel ‘Orfeo Aqua’: twaalf voorstellingen van Glucks opera ‘Orfeo’ bij zonsopgang aan de rand van een Fries meer (2000) en de muziekvoorstelling ‘The Drunken Sailor’, met arrangementen van chanty’s en zeemansliederen van Percy Grainger, in het vissershaventje van Laaksum (2002). Naast het bekende koorrepertoire dirigeerde hij nieuwe composities en wereldpremières van o.a. Daan Manneke, Pieter Bakker en Simon Pluister, maar ook onbekende oude muziek als het oratorium Il Parnasso in Festa van G.F. Handel (1997 en 2003). Hij vertaalde oude originele manuscripten, - in het mensurale notenschrift, afkomstig uit de bibliotheken van Bologna -, naar moderne partituren en voerde ze uit in de Grote Kerk van Leeuwarden (Bologna-projekt 1994).

Composities
Hoite Pruiksma componeerde verschillende koorwerken waaronder een Te Deum en de eerste Friestalige Jehannes Passy (première 1999 in Grote of St. Gertrudiskerk van Workum).

Prijzen
In 1998 ontving hij ‘Het gouden viooltje’; een prijs die onregelmatig wordt uitgereikt aan mensen die zich verdienstelijk maken voor het Friese muziekleven. In 2005 werd hem de Jan Janszoon Starterprijs van de Gemeente Leeuwarden uitgereikt. Deze prijs wordt uitgereikt aan een persoon of een organisatie die een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de podiumkunsten in Leeuwarden.

Naar boven