H

Jacob de Haan (1959)
Jelle Hogenhuis (1954)
Jhr. Mr. Idzert Frans van Humalda van Eysinga (1843-1907)
Jhr. Mr. Tjaard Anne Marius Albert van Humalda van Eysinga (1869-1946)
Jhr. Cornelis van Humalda van Eysinga (1870-1938)

Jacob de Haan

Jacob de Haan werd op 28 maart 1959 te Heerenveen geboren.

Opleiding

Jacob de Haan groeide op in een milieu waarin muziek een belangrijke rol vervulde. Via zijn piano- en trompetlessen leerde hij al op vroege leeftijd zijn creativiteit ontwikkelen als toekomstig componist. Hij studeerde hij orgel en schoolmuziek aan het Stedelijk Conservatorium te Leeuwarden.

Activiteiten
Na zijn studie was Jacob de Haan o.a. verbonden aan het Stedelijk Conservatorium te Leeuwarden als docent arrangeren.
Hij is nu voornamelijk werkzaam als componist en arrangeur. Hij ontvangt regelmatig uitnodigingen als gastdirigent bij uitvoeringen van eigen werken en als jurylid bij internationale concoursen. Als gastdirigent gaf hij concerten in o.a. Australië, Zwitserland, Slovenië, Oostenrijk, Duitsland, Italië, Frankrijk en België. Daarnaast werkt hij als muziekregisseur bij CD-opnames van toporkesten in binnen- en buitenland.

Composities
Heel bekend werden zijn werken gebaseerd op filmmuziekachtige combinaties van stijlen. Vooral met zijn compositie Oregon oogstte hij internationaal veel succes. Zijn oeuvre voor blaasorkest bestaat verder uit concourswerken in diverse moeilijkheidsgraden, korte concertwerken, lichte muziek en enkele marsen. Ook schreef hij diverse arrangementen van klassieke werken en koralen.

Compact discs
The Wind Music of Jacob de Haan, vol 1 (De Haske Winds, DHR 10-004-3)
The Wind Music of Jacob de Haan, vol 2 (De Haske Winds, DHR 10-013-3)
The Wind Music of Jacob de Haan, vol 3 (De Haske Winds, DHR 10-019-3)
The Accordion Music of Jacob de Haan (De Haske, DHR 08-002-3)
Missa brevis (De Haske, DHR 04-013-3)

Website
www.jacobdehaan.com

Naar boven

 

Jelle Hogenhuis

Jelle Hogenhuis werd op 7 april 1954 te Den Haag geboren.

Opleiding
Hij studeerde HTS-Bouwkunde, fluit en compositie bij Willem Frederik Bon aan het Conservatorium in Groningen.

Werkzaamheden
Hij is docent fluit op de Intergemeentelijke muziekschool Achtkarspelen en omstreken, de Wâldsang. Tevens verricht hij fluitreparaties, is instrumentbouwer en lid van het Gronings fluitkwartet. In 1987 richtte hij de fluteband Good Vibrations op. Voor dit ensemble maakte hij een contrabasfluit van 2,30 meter.

Composities
In 1987 ging zijn opera Anna, geschreven in opdracht van de provincie Groningen, in premičre. Het libretto is van Folkert Oldersma.

Prijzen
In 1983 kreeg hij de compositieprijs van het Conservatorium in Groningen.

Website
http://home.hetnet.nl/~jelinbama

Naar boven

 

Jhr. Mr. Idzert Frans van Humalda van Eysinga

De familie Van Eysinga speelde een belangrijke rol in de geschiedenis van Fryslân. Door de eeuwen heen waren telgen van het geslacht grietman in diverse grietenijen. In 1814 werd Frans Julius Johan van Eysinga met zijn vier zoons benoemd onder de edelen van Fryslân. Ze verkregen toen officieel het predikaat Jonkheer.
De vierde zoon van Frans Julius Johan was Idzert Frans van Eysinga die in 1862 de uitgestorven familienaam Van Humalda aan de zijne toevoegde. Zijn zoons Tjaard Anne Marius Albert en Cornelis erfden de muzikale kwaliteiten die ook hun vader bezat.

Idzert Frans van Humalda van Eysinga werd geboren te Leeuwarden op 26 januari 1843; hij overleed te ’s-Gravenhage op 24 april 1907.

Opleiding
Idzert Frans van Humalda van Eysinga studeerde rechten te Leiden. Het is niet bekend bij wie hij zijn muziekopleiding genoot.

Activiteiten
Hij was advocaat te Leeuwarden en maakte in die stad in de gemeenteraad zijn politieke debuut. Vervolgens stapte hij over naar Provinciale Staten en hij vervulde vijf jaar lang de functie van gedeputeerde. Daarna vertrok hij naar Den Haag om lid te worden van de Tweede Kamer en tenslotte was hij van 1884 tot zijn dood in 1907 lid van de Raad van State. Hij moet een uitstekend pianist en organist geweest zijn. Voor meer informatie klik hier.

Composities
Idzert Frans van Humalda van Eysinga componeerde koorwerken en liederen. Een Stabat Mater voor sopraan solo, gemengd koor en harmonium in E-groot op. 4, opgedragen aan mevrouw A. Noordewier-Reddingius werd uitgegeven bij G.H. van Eck te Den Haag. Bij dezelfde uitgever verscheen Voor waarheid en Licht; Oranje : twee Friesche gedichten [in Holl. vert.] voor gemengd koor. Het gaat hier om een werk op een Nederlandse vertaling van For wierheit en ljocht! van J. Klaasesz en Oranje van L.C. Murray Bakker. Ook kunnen genoemd worden Klaertjen : voor gemengd koor a cappella op een gedicht van P.C. Hooft, opgedragen aan Spoel’s Vocaal Ensemble en Het lied, opgedragen aan gemengde Zangvereniging ‘Melosophia’ te ’s-Gravenhage. In het Eysinga-archief bij Tresoar in Leeuwarden bevindt zich een manuscript (Hs 814) van een lied getiteld, The tempest voor solozang en piano op een gedicht van H. Sandars, opgedragen aan Mr. C.M. Sprenger.

Naar boven

 

Jhr. Mr. Tjaard Anne Marius Albert van Humalda van Eysinga

Raam burgemeesterskamer stadhuis DeventerJhr. Mr. Tjaard Anne Marius Albert van Humalda van Eysinga werd geboren te Leeuwarden op 5 januari 1869; hij overleed te ’s-Gravenhage op 21 januari 1946. Zoon van Idzert Frans, broer van Cornelis

Opleiding
Tjaard Anne Marius Albert studeerde rechten te Leiden. Het is niet bekend bij wie hij zijn muziekopleiding genoot.

Activiteiten
Hij werkte korte tijd als adj.-commies bij het ministerie van Buitenlandse Zaken (1896), was archivaris van de gemeente Schiedam (1897-1900), burgemeester van Wormerveer (1900-1913) en burgemeester van Deventer (1914-1929). Hij vertaalde Sophokles’ Oidipous (1923) en Ovidius’ Metamorphoses in It Heitelân (1925). Ook was hij een van de medewerkers aan Frisia.

Composities
Tjaard Anne Marius Albert componeerde liederen, ondermeer op gedichten van Douwe Kalma, J. van der Mei en Rinke Tolman. Bij Alsbach in Amsterdam verscheen in 1939 Printemps triste : chanson pour soprano op een gedicht van. Frida Plemp v. Duiveland-Zillesen. Bij Europaeischer Verlag Wien-Leipzig verscheen de uitgave (nr. 125) Vier Lieder für Gesang und Klavier. Het eerste lied, Elégie op een gedicht van Paul Verlaine en het tweede, Le Travail op een gedicht van Xavier Primas zijn opgedragen aan zijn broer Cornelis. Het derde lied, getiteld Door maan gekust op een gedicht van J. v.d. Brandeler is opgedragen aan mevrouw A.G. den Beer Poortugael. Het vierde lied tenslotte, Widze-sang op een gedicht van Douwe Kalma is opgedragen aan dichteres Jutta Kracht.

Naar boven

 

Jhr. Cornelis van Humalda van Eysinga

Jhr. Cornelis van Humalda van Eysinga werd geboren te Leeuwarden op 17 februari 1870; hij overleed te Loschwitz (Dresden) op 23 februari 1938.
Zoon van Idzert Frans, broer van Tjaard Anne Marius Albert.

Opleiding
Over zijn opleiding is niets bekend

Activiteiten
Cornelis was werkzaam als operazanger in Duitsland

Composities
Bij Van Eck in Den Haag verscheen de bundel 6 geestelijke liederen : voor gemengd koor met piano- of orgelbegeleiding. Het gaat hier om bewerkingen met Nederlandse en Duitse tekst van de Sechs Lieder nach Gedichten von Gellert, op. 48 van Ludwig van Beethoven. Bij Europaeischer Verlag Wien-Leipzig (nr. 160) verscheen de Holland-Hymne op een tekst van Jutta Kracht, opgedragen aan H.K.H. Prinses Juliana der Nederlanden, ter gelegenheid van Hoogstderzelver Verloving met Zijne Doorluchtige Hoogheid Prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld. Bij Blömer in Leipzig verscheen Mutter Hymne Gesang mit Klavier op een tekst van Jutta Kracht.

Naar boven