B

Pieter Bakker (1952)
Hanna Beekhuis (1889-1980)
Rients Beintema (1893-1976)
Cees Bijlstra (1946-2004)
Ed de Boer (1957)
Joke Brandsma (1959)
Jetse Bremer (1959)
Geke Bruining-Visser (1966)

Pieter Bakker

Pieter Bakker werd op 26 november 1952 geboren te Amsterdam.

Opleiding

In 1987 verhuisde Bakker naar Friesland. Nadat hij inmiddels tien jaar werkzaam was geweest als uitgever begon hij in 1984 zijn muziekstudie aan het conservatorium in Hilversum. In 1987 meldde hij zich in Leeuwarden aan voor het hoofdvak muziektheorie. Tegelijkertijd volgde hij in Amsterdam lessen compositie bij Daan Manneke.

Activiteiten

Bakker schreef over muziek in onder meer het Tijdschrift voor Muziektheorie en Het Orgel. Met name probeerde hij in een reeks artikelen de plaats en betekenis van de Duitse muziektheoreticus Andreas Werckmeister te bepalen. Anders dan in hedendaagse muziekhistorische literatuur wordt beschreven, schetste hij op grond van bronnenstudie een beeld van Werckmeister als typische representant van het nawerkend humanisme. Vanaf 1988 is Bakker organist van de N.H. Kerk in zijn woonplaats Schraard. Sinds 1996 is hij als hoofdredacteur verbonden aan het tijdschrift Kunst en Wetenschap. In 2003 zond Omrop Fryslân op Nederland 1 een documentaire over hem uit onder de titel De muziek van het landschap. Naast zijn compositorische werk ging Bakker zich in de loop van de jaren steeds meer met fotografie bezighouden. In 2003 debuteerde hij als fotograaf met een tentoonstelling in het Friese Piaam.

Composities

Bakker schreef ongeveer vijftig werken in verschillende bezettingen. In 2005 ging Egressus est, een ruim een uur durend passie-oratorium voor gemengd koor, solisten, klavecimbel en strijkorkest, in première. Composities van Bakker waren onder meer te horen in De IJsbreker te Amsterdam, De Oosterpoort te Groningen en in de Grote Kerk te Leeuwarden. Enkele werken werden door de radio uitgezonden. Een deel van zijn composities wordt uitgegeven door Donemus te Amsterdam.

Naar boven

 

Hanna Beekhuis

Hanna Beekhuis werd op 24 september 1889 te Leeuwarden geboren. Zij overleed op 2 februari 1980.

Opleiding
Zij ontving haar muzikale opleiding bij Peter van Anrooy, Otto Barblan (Genève) en Frits Schuurman. Ook studeerde zij aan het Conservatorium te Keulen, waar zij compositielessen had van E. Strässer en van Bölsche en het diploma voor piano behaalde. Daarna is zij nog leerlinge geweest van Dirk Schäfer en Bernard Stavenhagen.

Werkzaamheden
Na haar eindexamen piano vormde zij een trio met To van der Sluys (zang) en Johan Feltkamp (fluit) en trad zij verscheidene malen op met Nederlandse orkesten in concerten van Mozart, haar lievelingscomponist. In het begin van de jaren dertig richtte zij de vereniging Kunst in intieme kring op, waarvan het doel was kunstenaars de gelegenheid te bieden hun werk ook eens te laten zien of horen zonder de overbelasting van 'het stukje in de krant'.

Composities
Werken van haar hand zijn onder andere: Suite Catalonia en Vijf Miniaturen, voor orkest; verschillende liederen met orkest en een groot aantal met piano en met enige instrumenten; kleinere werken voor vrouwenkoor, mannenkoor en vocaal kwartet; kamermuziek: pianostukken, Rondo Capriccioso voor fluit en piano, Sonatine voor fagot en piano, Elegie en Humoreske voor blaaskwintet, en enige werken voor koor, soli en kamerorkest.
Zij liet zich vooral inspireren door Strawinsky, daarnaast door Debussy en Ravel.

Prijzen
In 1951 werd Cupidootje bekroond en in 1961 ontving zij een gouden medaille en een erediploma in Buenos Aires voor Reflets du Japon.

Naar boven

 

Rients Beintema

Rients Beintema werd op 29 juni 1893 geboren te Franeker; hij overleed te Leeuwarden op 19 oktober 1976.

Opleiding
Beintema werd aanvankelijk opgeleid tot onderwijzer maar na het behalen van de onderwijzersakte in 1913 moest hij wegens de mobilisatie van 1914 tot 1917 in militaire dienst. Zijn vele vrije tijd besteedde hij aan de muziekstudie. Om zijn muzikale vorming noch meer inhoud te geven, nam Beintema in Leeuwarden lessen bij P.C. Koerman (theorie en orgel) en bij Willem Zonderland (piano).

Activiteiten
In 1917 vestigde Rients Beintema zich als ‘klavierleraar’in Leeuwarden. Een jaar later werd hij benoemd tot dirigent van de Christelijke zangvereniging Euphonia. Onder zijn leiding ging het koor zich meer toeleggen op het zingen van cantates en oratoria en in 1923 werd besloten de naam van het koor te veranderen in Christelijke Oratorium Vereniging (COV). In datzelfde jaar werd Beintema benoemd tot dirigent van de COV van Sneek en in 1930 tot dirigent van de COV van Harlingen. In 1926 kreeg hij een aanstelling als organist van de Koepelkerk in Leeuwarden, een functie die hij maar liefst 34 jaar lang zou uitoefenen. Vooral zijn improvisaties waren vermaard. Als muziekpedagoog was hij actief in een eigen lespraktijk voor orgel en piano en als organisator van de dirigentencursussen van de Bond van Christelijke Zangkoren in Friesland. Ook was hij gedurende vele jaren muziekleraar aan de Christelijke Kweekschool voor onderwijzers te Leeuwarden.

Composities
Beintema’s composities zijn romantisch van stijl en ademen een poëtische charme. Hij schreef meer dan 300 koorwerken. Vele daarvan waren ‘verplichte nummers’ bij zangconcoursen. Zijn kerstoratorium Christus’ geboorte (1943) werd meermalen uitgevoerd, zelfs, in een Engelse vertaling, in Canada, de Verenigde Staten en Australië. Van zijn orgelwerken genoten vooral zijn orgelvariaties over De Heer is mijn herder grote bekendheid.

Naar boven

 

Cees Bijlstra

Cees Bijlstra werd in 1946 geboren te Snikzwaag ; hij overleed te Grou op 18 april 2004

Opleiding
Cees Bijlstra kreeg pianolessen aan de muziekschool te Joure en werd opgeleid tot onderwijzer aan de Rijkskweekschool in Heerenveen.

Activiteiten
Tijdens zijn onderwijzersopleiding componeerde hij zijn eerste muziek op teksten van Roel Bergsma voor het Onderwijzerscabaret waarvan hij later ook de begeleider was. Van 1970 tot 1978 was hij als pianist/comboleider aan het gezelschap van de Friese cabaretier Rients Gratama verbonden. Ook werkte hij bij Omrop Fryslân als redacteur schooltelevisie. Voor die omroep schreef hij ook tunes en achtergrondmuziek bij documentaires.

Composities
Samen met Jan de Haan componeerde hij Kollaazje foar symfonieorkest, brassband en groep. Dit werk werd uitgevoerd door het Frysk Orkest, de brassbands Apollo van Grou en Soli Deo Gloria uit Leeuwarden en een groep onder leiding van Bijlstra. Een vergelijkbaar experiment met de combinatie van brassband, popmuziek en de specifieke mogelijheden van radio leidde tot het werk Danserije. Na zijn werkzaamheden voor Gratama schreef hij theater- en filmmuziek, ondermeer voor de films van regisseur Pieter Verhoeff: De Dream (1985), Van geluk gesproken (1987), De vuurtoren (1994), De langste reis (1996), Maten (1999) en Nynke (2001). Verder componeerde hij liederen voor Leny Dykstra, Inez Timmer, Roel Slofstra en Douwe Heeringa.

Prijzen
Voor de muziek in De Dream kreeg Bijlstra in 1987 in het Tsjechische Karlovy Vary de prijs voor de beste muziek. Op een internationaal filmfestival in 1995 in Nice kreeg hij een nominatie voor de muziek in De Vuurtoren.

Compact discs
Sûnder wurden (Frigram FGCD 516, 1991)
Alphabet of the Dutch Film Music (Cinemusica 1995)

Naar boven

 

Ed de Boer (Alexander Comitas)

Alexander Comitas (pseudoniem van Ed de Boer) werd geboren op 24 juli 1957 te Sneek.

Opleiding
Hij studeerde van 1975 tot 1984 aan het Utrechts Conservatorium: piano bij Thom Bollen (in 1981 afgesloten met het B-diploma) en compositie bij Hans Kox. Aan het Maastrichts Conservatorium studeerde hij vervolgens in 1987/1988 orkestdirectie bij Anton Kersjes.

Activiteiten
Van 1981 tot 1990 was hij freelance pianist, voornamelijk voor de orkesten en het koor van de Nederlandse Omroep, waarna hij besloot zich geheel te wijden aan het componeren. Van 1985 tot 1988 was hij dirigent van verschillende amateur-ensembles. Sinds 1994 doceert hij hoofdvak compositie aan het Utrechts Conservatorium.

Composities
Sinds 1981 schrijft Alexander Comitas voornamelijk in opdracht. Zijn eerste orkestwerk, Hommage aan Dmitri Sjostakowitsj, is inmiddels door vele orkesten in binnen- en buitenland gespeeld, onder meer op een 'Prom'-concert in de Londense Royal Albert Hall en in de Sjostakowitsj Philharmonie van Sint Petersburg. Andere veel uitgevoerde werken zijn Five Tolkien Songs voor zang en piano, Arina's droom voor kamerorkest en Blauwvingers voor orkest. In oktober 1989 ging zijn eerste symfonie Uit het dagboek van Etty Hillesum in première. Dit werk is door de NCRV op CD uitgebracht. Hij schreef een fantasie-ouverture: Eureka! ten behoeve van het eerste lustrumconcert voor de Europese 'Eureka'-conferentie in 1991. Met de Britse tekstdichter Ian Burton maakte hij een cantate voor koor en orkest: The wedding of the moon and the sun, voor het openingsseizoen van muziekcentrum Frits Philips in Eindhoven in 1992. De NCRV verleende hem opdracht tot het schrijven van Symfonie no. 2 (1995). Zijn Vioolconcert (1996), geschreven voor Emmy Verhey, werd gecomponeerd voor de opening van de nieuwe concertzaal in Tilburg. Op 5 mei 2005 ging een gedeelte van de opera De Russenoorlog in première op het eiland Texel.

Prijzen
In 1984 behaalde hij de Prijs voor compositie met Neue Galgenlieder, op. 13.

Compact discs
Uit het dagboek van Etty Hillesum (NCRV, 1990)
Quickstep voor Elise, arr. Paul Abrahams Mausi (Canal Grande CG 9212)
As you like it; pictures from Shakespeares play (Sonante SNT CD 196069)
Cantica Artis (USKO 001)
Hommage à Dimitri Shostakowitsch op. 4 KRO (Naval Records / World Wind Music 500.019)
Armeense rapsodie no. 1 op. 22 (Animato ACD 6014-3)
An elysium on earth (Eurosound ES 47.106)
Four pieces for violin and piano (GC CD 961031)
Four pieces for violin and piano, Jiddische suite, Ballade, Sjostakovitsj The Bedbug (HP 19.971)
Armeense rapsodie nr. 2 op. 32 (WVM 500.057)
The Couldron (Q disc 97061)

Website
www.comitas.org

Naar boven

 

Joke Brandsma

Joke Brandsma werd geboren op 29 september 1959 te Heerenveen.

Opleiding
Zij studeerde orgel in Leeuwarden bij Anco Ezinga en behaalde in 1982 de onderwijsakte B. Vervolgde haar orgelstudie aan het Arnhems conservatorium (onder leiding van dr. Hans van Nieuwkoop) en sloot deze af met het behalen van het diploma Uitvoerend Musicus. Vanaf 1985 studeerde zij aan de Nederlandse Beiaardschool. Tevens studeerde zij aan het Instituut voor Kerkmuziek te Utrecht met als hoofdvak koordirectie.

Werkzaamheden
Joke Brandsma is werkzaam als cantor-organiste in de Hervormde Diakonessenkerk te Arnhem. Zij geeft beiaardconcerten gedurende de zomermaanden en vervangt in vele plaatsen beiaardiers. Zij werkte mee aan het Orgelboek bij de 491 Gezangen (Boekencentrum, Den Haag 1985).

Composities
Joke Brandsma schreef onder meer: Miserere mihi (1979) en Lutum fecit (1985), twee motetten op gregoriaanse thema's voor 5 stemmig koor a cappella - koraalmotet Nun komm der Heiden Heiland, voor 4 stemmig koor en hobo (1979/88) - The Yusuf Flower, voor zangstem (sopraan) en obligaat klavecimbel (1987), een Perzisch kwatrijn in een Engelse vertaling van E.H. Whinfield - The Rhythm of Mother Earth, variaties voor beiaard (1988). Verder verschillende liedbewerkingen voor orgel, koor of beiaard.

Prijzen
Joke Brandsma was in 1981 tweede prijswinnaar op het orgelconcours voor oude muziek te Zeerijp (Groningen). In juni 1987 behaalde zij de eerste prijs van het beiaardconcours voor studerende beiaardiers in Eindhoven.

Compact discs
Op cd verscheen Twente-Suite voor beiaard (Stichting De Twentse Beiaard 88211-2).

Naar boven

 

Jetse Bremer

Jetse Bremer werd geboren op 9 mei 1959 te Heerenveen.

Opleiding
Zijn belangstelling ging aanvankelijk uit naar trompet, daarna echter steeds meer naar piano en compositie, mede onder invloed van Simon Pluister. In 1977 startte hij een opleiding aan het Stedelijk Conservatorium te Zwolle. Na een korte periode schoolmuziek schakelde hij over op zang met bijvak viool (respectievelijk in 1983 en 1984 afgesloten).

Werkzaamheden
Vanaf zijn zestiende jaar werkte Bremer al met koren. Hij was als tenor verbonden aan het Nederlands Kamerkoor te Amsterdam. Naast componeren en arrangeren van vocale muziek is hij tevens dirigent van diverse koren.

Composities
Zijn schrijven is beïnvloed door o.a. zijn musiceren als pianist en dirigent in de lichte muziek zoals in de musicals West Side Story en Joe. Veel van zijn werken zijn in opdracht geschreven. Te noemen zijn Divina, Dekoor, het Erasmuskoor en het Nederlands Kamerkoor. Veel heeft hij geschreven in pop- en jazzstijlen voor lichte muziekkoren. De laatste jaren heeft hij zich meer toegelegd op avondvullende werken waarin het koor het leeuwenaandeel heeft. Te noemen zijn Steen, voor acteurs, koor en harmonieorkest, Zand erover, een a cappella muziektheatervoorstelling, Een zee van leugens, een oratorium, Niet vergeten, een kindermusical en een musical met orkest Goede buren.

Website
www.jetsebremer.nl

Naar boven

 

Geke Bruining-Visser

Geke Bruining-Visser werd geboren in 1966 te Harlingen.

Opleiding
Geke Bruining-Visser studeerde muziekwetenschap aan de universiteit van Utrecht en bekwaamde zich in kerkmuziek aan het Nederlands Instituut voor kerkmuziek. Aan het Sweelinckconservatorium van Amsterdam studeerde ze compositie bij Daan Manneke. In 2008 voltooide zij haar studie koordirectie aan het Prins Claus Conservatorium te Groningen.

Activiteiten
Geke Bruining-Visser was dirigent van de Leeuwenbergh Cantorij te Utrecht, van de SOW-Cantorij te Heerenveen en de Hervormde Cantorij te Harlingen. In Joure doceerde zij studenten van de driejarige cursus kerkorganist derdegraads, de vakken hymnologie, muziektheorie, solfège, gemeentezang en liturgie. Sinds enkele jaren is zij mededirigent (naast haar echtgenoot Sjouke Bruining) en huiscomponist van de Ichtuscantorij te Harlingen. Met haar man richtte zij de stichting Schola Liturgica op. Deze stichting organiseert koorprojectreizen voor gevorderde zangers naar Engelse abby's en kathedralen en workshops anglicaanse kerkmuziek met Engelse kerkmusici. Vanaf 2004 dirigeert zij "God is mijn lied" te Franeker". Vanaf januari 2008 is zij cantor van de Grote Kerk te Leeuwarden.

Composities
Geke Bruining-Visser schrijft vooral kerk- en koormuziek, het meeste is uitgegeven bij Intrada te Heerenveen.

Naar boven